ارزش های بنیادین

صنعت احداث و به طور خاص بخش ساختمان یکی از مهم ترین زیرساختها و عوامل ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می باشد. رونق و حرکت این صنعت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بوده و موجب به حرکت درآمدن سایر بخشهای اقتصاد و همچنین افزایش پویایی و نشاط جامعه می گردد .
بیش از 15 سال از عمر شرکت پیشروسازان آریا به عنوان عضوی قدیمی از صنعت احداث گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد. اعتماد متقابل و درازمدت ، به عنوان پایه های اصلی نگرش در ارتباط فی ما بین شرکت و ذینفعان چنان اهمیتی دارد که اقبال مستمر کارفرمایان و تداوم همکاری با شرکای تجاری و تامین کنندگان کالا در طول سالیان متمادی فعالیت شرکت از نتایج آن می باشند
تعهد به ارزش های بنیادین ذیل اصول اساسی پیشرفت ما را تشکیل می دهند و باور داریم که با تمرکز روی ارکان مهم پیش گفته ، همچنان در صنعت احداث جزء شرکتهای مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و جایگاهی را که در طول این سالیان با زحمات و تلاش همکاران که با دانش ، تجربه و تعهد خود و در جهت مسیر تعالی پیشرفت و تحقق اهداف و ارزشهای مورد قبول شرکت گام برداشته اند ارتقا خواهیم بخشید.امیدواریم با یاری خداوند بزرگ، تلاش و همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت و تعامل سازنده با ذینفعان در جهت اهداف فوق گام برداریم.

– صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

– تمهیدات برای خانه دار شدن متقایان مسکن

– التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه محصول و خدمات بمنظور ماندگاری سرمایه های فردی و ایجاد محیط زندگی مناسب

– مسئولیت پذیری درقبال مشتریان، جامعه و محیط زیست بعنوان تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی

– مسئولیت پذیری در جهت ارتقا شرکت با اتکا بر توانمندسازی و ایجاد انگیزش در کارکنان

– افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از ریق ارزش آفرینی

فهرست