ارزش های بنیادین

صنعت احداث و به طور خاص بخش ساختمان یکی از مهم ترین زیرساختها وعوامل ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می باشد.رونق و حرکت این صنعت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بوده و موجب به حرکت درآمدن سایر بخشهای اقتصاد و همچنین افزایش پویایی و نشاط جامعه می گردد.

بیش از 16 سال از تاسیس شرکت پیشروسازان آریا بعنوان عضوی از صنعت احداث گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد.اعتماد متقابل و درازمدت، به عنوان پایه های اصلی نگرش در ارتباط فی ما بین شرکت و ذینفعان چنان اهمیتی دارد که اقبال مستمر کارفرمایان و تداوم همکاری با شرکای تجاری و تامین کنندگان کالا در طول سالیان متمادی فعالیت شرکت از نتایج آن می باشند.

تعهد به ارزش های بنیادین ذیل اصول اساسی پیشرفت ما را تشکیل می دهند و باور داریم که با تمرکز روی ارکان مهم پیش گفته، همچنان در صنعت احداث جزء شرکتهای مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و جایگاهی را که در طول این سالیان با زحمات و تلاش همکاران و با دانش، تجربه و تعهد خود و در جهت مسیر تعالی پیشرفت و تحقق اهداف و ارزشهای مورد قبول شرکت بدست آورده ایم، ارتقا خواهیم بخشید.امیدواریم با یاری خداوند بزرگ، تلاش و همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت و تعامل سازنده با ذینفعان در جهت اهداف ذیل گام برداریم.

–  جلب رضایت ذینفعان در کلیه فعالیت‌ها.

– ارزش‌دهی و رضایتمندی مشتریان.

– حفظ خط‌ مشی، افزایش شهرت و اعتبار شركت در کلیه فعالیت‌ها.

– احترام به ارزش‌های اجتماعی و حفظ استانداردهای زیست محیطی.

– احترام و ارزش‌دهی به خواسته‌های پرسنل و تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی و فرهنگی آنها.

– التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه محصول و خدمات بمنظور ماندگاری سرمایه های فردی و ایجاد محیط زندگی مناسب.

–  مسئولیت پذیری درقبال مشتریان، جامعه و محیط زیست بعنوان تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی.

–  مسئولیت پذیری در جهت ارتقا شرکت با اتکا بر توانمندسازی و ایجاد انگیزش در کارکنان.

– افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از طریق ارزش آفرینی.

فهرست