شرکت پیشرو سازان آریا

شرکت پیشروسازان آریا از سال 1385 به صورت رسمی خود را به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و اجرایی در صنعت ساختمان کشور معرفی کرده و تا امروز در این عرصه حضوری جدی و مستمر دارد. با گذشت زمان فصل جدیدی از فعالیت های این شرکت آغاز شد زیرا رسما با چشم انداز «سرآمدی و پیشتازی در صنعت ساختمان کشور» و قرار دادن ارزش آفرینی و سود آوری از طریق خلق بناهای برتر و ماندگار به عنوان ماموریت خود کوشید تا با بهره گیری از جدیدترین فناوری ها، راهبری و مدیریت پروژه های ساختمانی در کشور را به لحاظ ویژگی های ممتاز به سر انجام برساند.

مسیر توسعه

شرکت پیشروسازان آریا با بهره گیری از دانش فنی مهندسان مشاور و کارشناسان مجرب و رعایت کلیه ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی با اجرای طرح های شاخص مسکونی، ویلایی تاسیس شده و با بیش از یک دهه تجربه، فعالیت آن کماکان با سرمایه گذاری و اجرای طرح در زمینه های ابنیه، ساختمان، ویلاسازی و محوطه سازی پروژه های خصوصی ادامه دارد.نگرش مهندسی،مدیریت پروژه،عملکرد مهندسی،ارتباطات شاخصه هایست که شرکت پیشرو سازان آریا را از دیگر شرکت های همکار متمایز می کند

کارنامه درخشان

این شرکت در طی سالیان متوالی فعالیت خود در زمینه های گوناگون، توانسته است رزومه درخشانی برای خود گردآوری کند

یرای دیدن پروژه های ما کلیک کنید.

وضعیت شرکت پیشرو سازان آریا

شرکت پیشرو سازان آریا در برخی از پروژه ها در حال فعالیت می باشد. مهندسین و متخصصین ما در جهت اتمام پروژه ها درحال فعالیت می باشند.
0
در دست اقدام
0
بهره برداری شده
0
برنامه ریزی شده

شرکت پیشروسازان آریا از سال 1385 به صورت رسمی خود را به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و اجرایی در صنعت ساختمان کشور معرفی کرده و تا امروز در این عرصه حضوری جدی و مستمر دارد. با گذشت زمان فصل جدیدی از فعالیت های این شرکت آغاز شد زیرا رسما با چشم انداز «سرآمدی و پیشتازی در صنعت ساختمان کشور» و قرار دادن ارزش آفرینی و سود آوری از طریق خلق بناهای برتر و ماندگار به عنوان ماموریت خود کوشید تا با بهره گیری از جدیدترین فناوری ها، راهبری و مدیریت پروژه های ساختمانی در کشور را به لحاظ ویژگی های ممتاز به سر انجام برساند.

فهرست